Integraal Energetische Therapie

Zensit-methode is een integraal energetische therapie. Omdat we als mens een eenheid zijn van lichaam, hoofd, hart en ziel, worden al deze vier aspecten meegenomen in de behandeling. De basis onder ons menszijn is een energetische. Gedachten komen op in ons bewustzijn en vloeien weg, emoties bewegen door ons lichaam en verdwijnen, verlangens en hartstochten drijven ons voort. Evenzo zijn er blokkades en verkrampingen, waarbij er geen beweging meer is, we stil blijven staan en de vreugde van het leven niet meer ervaren. En dat alles wordt gedragen door energie.

Als energetische therapeut help ik jou om het verhaal van je leven te duiden en de intelligentie en de wijsheid van je lichaam te verstaan en thuis te komen in wie je bent. Om van zelfkritiek te bewegen naar zelfcompassie, van ronddraaiende gedachten naar innerlijke rust en van afgescheidenheid naar verbonden zijn.

Zelf HSP-er, was ik altijd gefascineerd door wat mensen tegenhoudt en in dat wat hen voortdrijft. Nu als therapeut ben ik op zoek naar de bronnen van dit gedrag die zich meestal bevinden in de eigen kindertijd of in de lijn van de ouders en de voorouders. Ik werk vanuit mijn intuïtie: helder voelend en helder wetend, eerlijk en transparant, luisterend en afstemmend. Onderstaande bronnen zijn de werkvormen waaruit ik put:

  • Het gesprek en het levensverhaal – sleutelmomenten uit jouw eigen jeugd en de familieverhalen. Sleutelmomenten lijken op zichzelf staande herinneringen, maar zijn het topje van een ijsberg. Familieverhalen worden doorverteld, omdat ze niet verwerkt zijn.
  • Taboes en belaste thema’s, het verborgen verhaal – daar waarover niet gesproken wordt, niet gesproken mocht worden. Daar bevinden zich de traumatische gebeurtenissen van de familie die gekoppeld zijn aan schaamte, schuld en schande. Subtiele signalen en fysieke symptomen wijzen de weg.
  • Het mentaal-cognitieve veld – het geheel van gedachten en overtuigingen die gekoppeld zijn aan een traumatische gebeurtenis, waardoor het verhaal een context krijgt en de gevormde betekenissen bloot worden gelegd.
  • Systemisch werk via mini-opstellingen, vloerankers en tafelopstellingen.: inzicht in patronen – Vanuit sensend waarnemen en afstemming op het systemische veld ontstaat een helder weten, gevoelde beleving van een vraag of thema, inzicht in en transformatie van belemmerende patronen. 
  • Gevoelens- en emotiekaarten – het benoemen van hoe het werkelijk is geweest, hoe het ervaren is. Daarmee wordt het onderliggende trauma wakker gemaakt en omhoog getrokken, zodat het verwerkt kan worden.
  • Focussen: via je lichaamswijsheid helen – Je richt de aandacht met een open voelende blik op lichamelijke sensaties, gevoelens en emoties. Je onderzoekt wat er gezien, gehoord en gevoeld wil worden in je binnenwereld, al dan niet gerelateerd aan een specifieke situatie in je leven.
  • Energetisch reinigen van het Lichtlichaam – via Illuminatie of het balanceren en uitlijnen van auralagen, chakra’s en het elekto-magnetisch systeem.
  • Resonantie – het lostrillen van vastzittende energiestukken middels klankschalen.
  • Germaanse geneeskunde – een routekaart voor het koppelen van klachten aan een traumatische inslag.
  • Stress-verminderende technieken zoals ademhalingsoefeningen, EFT en Body Drum Release.
‘Wonen in jezelf, dat is wonen in de herberg van het hart.
Wonen in jezelf, dat is wonen in liefde, in openheid, in verwondering en in dankbaarheid’
Hein Stufkens