Werkwijze en tarieven voor consulten

De behandelingen die worden uitgevoerd zijn gericht op oorzaken die verborgen liggen in het onderbewuste. Dan verandert er energetisch nogal wat. Aanpassing en gewenning aan de nieuwe , veranderde persoon die je dan bent, vraagt tijd. Een vervolgbehandeling kan dan na zo’n 3 tot 4 weken volgen. Tussentijds is telefonische ondersteuning, indien nodig, inbegrepen.

De aard van de problematiek verschilt per cliënt en daarmee kan ook de tijdsduur per sessie variëren.

Tarieven particulier:
Zensit hanteert twee categorieën:

  • Intake-sessie            €. 100,00
  • Basis-sessie              €. 80,00
Behandelingen van kinderen worden berekend als basis-sessie.
 
Deelnemers aan de opleiding ‘Zensit-methodiek’ betalen een gereduceerd tarief van €. 60,00 per sessie.
 
Tijdens de eerste sessie wordt de intake gedaan. Deze sessie kan daardoor tot maximaal 2 uur duren.
 

Tarieven voor bedrijven:
Zakelijke tarieven worden per offerte verstrekt.

Huisreiniging
Zuiveren en balanceren van woon- en werkruimte:

  • Huisreiniging €. 120,00 per 2 uur plus reiskosten

Factuur:

Je krijgt na de sessie een factuur toegestuurd, met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen. Contant betalen kan ook, maar pinnen in de praktijk is niet mogelijk. Bij niet verschijnen of afzeggen binnen 24 uur vóór het consult, ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Bij overmacht zullen we samen naar een oplossing zoeken.

De kosten voor coaching en behandeling worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Je investeert in je eigen persoonlijke ontwikkeling. Wel is het mogelijk, in een aantal gevallen, om de gemaakte kosten als ziektekosten af te trekken van de inkomstenbelasting.