Als je worstelt met een gebrek aan eigenwaarde

Net zoals een skelet stevigheid geeft aan ons fysieke lichaam, zo geeft eigenwaarde stevigheid aan ons zijn in de wereld. Het maakt dat we overeind blijven en weerwoord hebben als we worden tegengesproken, het maakt dat we onszelf neer kunnen zetten en durven te profileren, het maakt dat we onszelf durven te laten zien, zowel met onze zwakke als ook met onze sterke kanten. 

Eigenwaarde maakt dat we onszelf kunnen en durven zijn, ook al behoort  de omgeving niet tot onze comfortzone. Eigenwaarde maakt dat we onze dingen doen, dat we doelen durven na te streven zonder terughoudendheid en dat we uiteindelijk trots kunnen zijn op wat we bereiken. Eigenwaarde is de basis om onszelf te kunnen manifesteren in deze wereld, eigenwaarde is het fundament om ons te doen gelden , eigenwaarde is de basis die we nodig hebben om onze plek in te nemen.

Als we onszelf alsmaar kleiner maken dan de ander, doen we niet alleen onszelf te kort, maar doen we ook de wereld te kort. Iedereen heeft z’n eigen talenten en kwaliteiten. En deze talenten en kwaliteiten dienen ingezet te worden zonder enige terughoudendheid of miskenning, omdat ze nodig zijn voor het bouwen aan de wereld van morgen. Een wereld waarin eenieder z’n gerechtigde plek heeft, waarbij eenieder leeft in z’n eigen Hof van Eden.

Gezonde eigenwaarde verloochent zichzelf niet, kleineert niet, maar geeft vanuit overvloed.  Gezonde eigenwaarde die zich manifesteert duwt niet anderen opzij of doet zich groter en beter voor dan anderen. Juist niet, want het laat anderen zien hoe zij hun licht kunnen laten stralen, hoe zij ook uit hun schulp mogen kruipen om anderen te laten zien hoe eenieder zijn eigen licht kan laten stralen.

Gezonde eigenwaarde is geen opgeblazen ego, is geen egoïstische dikdoenerij, is geen olifant in een porseleinkast. Gezonde eigenwaarde is voorzichtig en behoedzaam, maar tegelijkertijd overtuigend en authentiek. En dat is omdat het gegrond is op wie jij bent en op wat jij doet. Het is waardevol omdat jij er voluit achter staat en je niet bang bent om het te verdedigen, omdat jij weet dat het het verschil gaat maken in deze wereld .

Hoe komt het dat het lijkt alsof anderen nooit kampen met een gebrek aan eigenwaarde, maar dat het lijkt dat alleen jij daarmee van doen hebt? Als je dat helder hebt, is jouw probleem al voor de helft opgelost. Ik kan jou daarbij helpen.