Als je worstelt met een gebrek aan zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is als het gist in brooddeeg. Het maakt dat het brood gaat rijzen en uiteindelijk de vorm aanneemt die de bakker in zijn hoofd heeft, dat het brood brood wordt. Zelfvertrouwen immers maakt dat je de ideeën en voornemens die in jou opkomen in de wereld neer kunt zetten met passie, gedrevenheid, zonder te twijfelen aan jezelf. Natuurlijk heeft elk mens te maken met gezonde twijfel, maar dat hoort erbij om uiteindelijk tot een gezonde en goed doordachte inzet te komen. 

Zelfvertrouwen ontstaat in je jeugd door de positieve bevestiging van je vader en moeder bij de dingen die je als kind onderneemt. Je weet daardoor dat je in staat bent in elke situatie en bij elk probleem datgene te doen wat jou verder brengt, dat je niet afgaat voor anderen, maar dat je in staat bent omtot een oplossing te komen. 

Als jouw ouders heel erg in de controle zaten en jou voortdurend kort hielden, heb jij geen mogelijkheid gehad om de uitdagingen die er voor jou als kind lagen, te gebruiken om positieve ervaringen op te doen. Je hebt geen mogelijkheid gehad om te oefenen in het nemen van verantwoordelijkheid en daardoor ben je onzeker over jezelf. Als jouw ouders zelf grote twijfelaars waren heb je misschien hun voortdurende twijfel overgenomen. Als jouw ouders in sterke mate zwart-wit denkers, dan heb je op het vlak van goed en fout waarschijnlijk heel wat correcties te verstouwen gehad. Correcties die jou het idee gaven dat jij het niet goed deed en mogelijk kreeg je zelfs de overtuiging dat je alles verkeerd deed. Dat maakt uiteindelijk dat je niet volledig gelooft in jezelf en daardoor de dingen maar half doet of al opgeeft op het moment dat het moeilijk lijkt te worden. Als je daarom steeds maar weer bij de pakken neer gaat zitten zul jij niet in staat zijn jouw eigen hemel hier op aarde te creëren. Dan kom je zelfvertrouwen tekort. Mis jij zelfvertrouwen en wil jij dat terugwinnen? Ik kan jou daarbij helpen.