Door terug te gaan kun je verder komen

Familieopstelling als spiegel van ons onderbewuste

Hoewel wij als mens ons bij tijd en wijle best eenzaam en alleen kunnen voelen, zijn we niet alleen op de wereld. We maken deel uit van een gezin, van een familie, we spelen in een voetbalelftal of in een orkest, horen bij een kerkgenootschap of bij een visclub. We horen ergens bij, zijn lid van een systeem. Een systeem heeft bepaalde regels, bepaalde omgangsvormen, en kan in die zin ondersteunend werken en een gevoel van saamhorigheid en ondersteuning bieden. En daarbij zijn we verbonden door onzichtbare draden.

Een systeem, een gezin, een familie, welk systeem dan ook heeft echter ook een geschiedenis. Als een familielid iets ernstigs overkomt, raakt dat alle leden van de familie. Het kan een gezamenlijke last zijn die we met z’n allen met ons meedragen en die we doorgeven aan volgende generaties. Daarom bepaalt de geschiedenis van onze voorouders voor een deel wie wij als mens zijn. Zonder het te weten kunnen we de last van onze voorouders met ons meedragen en daar zelfs letterlijk onder gebukt gaan.

Als je ziek bent of onverklaarbare problemen in je leven ervaart kan de oorzaak liggen in je familiesysteem. Om hier helderheid over te krijgen kan een opstelling helpen. In een opstelling kunnen complexe problemen en ondefinieerbare gevoelens van onzekerheid en onmacht uiteengerafeld en helder worden. Doorvertelde familieverhalen kunnen in een opstelling neergezet worden. Representanten voelen in wat er in jouw gezin of familie werkelijk is gebeurd. Als de trauma’s van onze voorouders gezien, gehoord en gevoeld zijn, kunnen we ze loslaten. We kunnen ons bevrijden van de last van het verleden om verder te leven in vrijheid.

Als inbrenger van een vraag of probleem help je niet alleen jezelf maar ook je gezin van herkomst, je eigen familie. Jij kunt degene zijn die de keten doorbreekt.  Als representant wordt je gevraagd een rol op je te nemen, je hoofd leeg te maken en te voelen wat er is. In een representantenrol help je de ander, maar je helpt ook jezelf om meer helder te krijgen wie je zelf bent.

Ik nodig je uit om mee te doen. Je bent welkom om een vraag of probleem in te brengen, maar ook als representant ben je van harte welkom .

Verdere informatie vind je in de agenda op deze site.

AANMELDEN