Cursus Zensit-methodiek

De Zensit-methode ®

De Zensit-methode is een methodiek die klachten van zowel geestelijke als fysieke aard kan verhelpen. Uitgangspunt is dat klachten veroorzaakt worden door heftige gebeurtenissen uit het verleden. Deze heftige gebeurtenissen uit de eigen kindertijd of uit de familiegeschiedenis konden toendertijd niet verwerkt worden en liggen als traumadelen verborgen in het onderbewuste. Ze worden afgeschermd door overlevingsmechanismen, zodat we het traumadeel niet hoeven te voelen. Deze afscherming kost energie en zorgt ervoor dat we verkrampt of geforceerd in het leven staan. Soms hebben we dat zelf niet in de gaten en denken we dat dit gewoon is wie we zijn. We weten niet anders.

Door de oude traumadelen te erkennen, te ervaren en te verwerken, worden overlevingsmechanismen overbodig. Deze kunnen dan worden losgelaten en er komt ruimte om het leven onbevangen tegemoet te treden. Het ‘heilige moeten’ is ontmaskerd en er is weer ruimte om schoonheid, vrede, geluk en liefde toe te laten. Niks moet meer; jij mag er zijn zoals jij bedoeld bent, verbonden met je diepste zelf.

De Zensit-methode biedt instrumenten en methodieken om de oude verborgen traumadelen op te sporen en te ontmantelen. Daarbij hoort een ruimtegevende houding en een bewustzijn van ethisch handelen. Aan al deze aspecten zal in de cursus aandacht worden besteed.

Tijdens de cursus zullen we ook onszelf tegen komen. Tijdens de cursus zijn we zelf het materiaal aan de hand waarvan technieken en methodieken worden geoefend. De persoonlijke ontwikkeling is een onontbeerlijk stuk om steeds meer zuiver en diepgaand in contact te kunnen zijn met de cliënt. De eigen waarnemingsspiegel van de begeleider dient een onbewogen oppervlak te hebben, opdat datgene wat bij de cliënt verstoord is, zuiver kan worden waargenomen. Een leven met verwerkte eigen ervaringen en een goede verbinding met een zuiver zelf, helpt om diepgaand verbinding te kunnen leggen met de cliënt.

De oude healer zei …

‘’De oude healer zei tegen de ziel:
het is niet je rug die pijn doet,
maar de last die je draagt.
Het zijn niet je ogen die pijn doen,
maar het onrecht dat je ziet.
Het is niet je hoofd dat pijn doet,
maar je gedachten.
Het is niet je keel,
maar dat wat je niet durft vertellen.
Het is niet je buik,
maar je ziel die niet kan verteren
wat er rondom jou gebeurt.
Het is niet je lever die pijn doet,
maar de boosheid vanbinnen.
Het is niet je hart dat pijn doet,
maar de liefde.
En het is liefde zelf,
die al deze pijn kan genezen,
het meest krachtige medicijn.”

– Auteur onbekend-

 • Elke module beslaat vier dagen. Eerst is er een tweedaagse training die gevolgd wordt door twee terugkomdagen voor verdere training en verdieping
 • Elke module is los te volgen, afhankelijk van persoonlijke ontwikkeling en vooropleiding. In een persoonlijk gesprek wordt dit besproken
 • Bij elke module horen opdrachten. Dat kan zijn het maken van een aantal verslagen over het werken met (proef-)cliënten als ook het maken van een persoonlijk genogram
 • Een professionele biotensor kan worden aangeschaft bij www.crystalquest.nl te Stein. Overigens ben je vrij om elders een biotensor aan te schaffen.
 • Het ‘Zensit-manuaal’ en de verschillende ‘Zensit-kaartensets’ die bij de cursus horen zijn bij de prijs van de bijbehorende modules inbegrepen
 • Aanmelding voor de opleiding ‘Zensit-methodiek’ is definitief als je na het intakegesprek het bedrag van €. 25,00 over maakt naar IBAN: DE85 2675 0001 0151 8215 68  t.n.v. Hermanus Veltmaat-Zensit bij Sparkasse Nordhorn o.v.v.  ‘Aanmelding Cursus Zensit-methodiek’ met vermelding van de bijbehorende code. Dit bedrag wordt verrekend op de factuur.
20220402_135728 (2)

Zensit-methodiek

Module 1: De energie van overtuigingen

In deze eerste module leren we vooral te werken met onze gedachtenwereld en onze ingebakken overtuigingen. Onze overtuigingen zijn de ‘grijpbare’ stukken van dieperliggende, in ons onderbewuste verankerde, overlevingsmechanismen. Meestal zijn onze overtuigingen beperkend van aard. Ze beperken onze ruimte, onze vrijheid, onze onbevangenheid. We kunnen niet meer reageren zoals we als kinderen ooit deden. Het zijn overtuigingen zoals: ‘Ik ben niet goed genoeg’, ‘Ik ben minderwaardig’, ‘Ik kan het niet’ of ‘Ik deug nergens voor’.

Onze overtuigingen kunnen voor een  belangrijk deel ons handelen sturen omdat er ‘lading’ op zit. Emotionele lading die ons vastzet in beperking, die ons tegenwerkt in onze doelen en ons slecht doet voelen over onszelf. We leren in deze module hoe we de meest destructieve en beperkende overtuigingen kunnen opsporen en hoe we de lading eraf kunnen halen. Daardoor ontstaat er meer ruimte in het onderliggende Energetische Veld, waardoor de energie kan stromen en het leven lichter en ruimer wordt.

De methodieken die we daarbij leren hanteren zijn EFT (Emotional Freedom Techniques),  MER (Mentaal Emotionele Release), Ho ‘Oponopono en de Lemniscaat. Je krijgt informatie over het maken van ‘rapport’ en de ruimtegevende houding die je in het werken met cliënten moet hanteren. Andere onderwerpen die aan de orde komen in deze eerste module zijn Zelfacceptatie en de ‘Helikopter-positie’.

In deze eerste module van de opleiding maak je kennis met het Zensit-Manuaal en werk je met de biotensor. Mocht je nog niet kunnen werken met een biotensor, dan is het noodzakelijk om voorafgaand aan deze training de ‘Workshop Biotensor’ te hebben gevolgd. Deze workshop staat vermeld in de agenda.

Module I van ‘Zensit-methodiek’ wordt gegeven middels een tweedaagse training, gevolgd door twee afzonderlijke terugkomdagen. Verdere informatie over deze training zoals data e.d. is te vinden in de Agenda.

Tijdens de module ‘De energie van overtuigingen’ leer je:

 • hoe taal de motor is van ons ‘menszijn’
 • hoe trauma de bron is van gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • hoe het onderbewuste werkt
 • de vijf types van afweer en wat daarmee te doen
 • hoe je kunt werken met de ‘Poort in de muur van Afweer’
 • wat jouw persoonlijke setje destructieve overtuigingen zijn
 • te werken met de Kubus van Metatron
 • hoe je vreemde energieën verwijdert
 • effectief te gronden en te verbinden met de Kosmos
 • het balanceren van het fysiek en energetisch lichaam
 • het creëren van een ‘Gewijde Ruimte’
 • het ‘resetten’ van de testmodus
 • hoe je destructieve overtuigingen test
 • hoe je met EFT of mantra-werk de lading er af haalt

Ik voel mij enorm dankbaar om deze cursus van Herman te mogen doen. In de loop der jaren had ik al veel kennis opgedaan, maar dit is alles overstijgend en zeer uniek. Waar andere technieken er omheen draaien, legt dit precies de vinger op de zere plek, of nog beter gezegd, het haalt de angel eruit die zo steekt in het leven, met de onderliggende gedachte dat voorafgaand trauma of nare gebeurtenissen zijn geweest. Het bied mij de handvaten om van betekenis te mogen zijn, en mensen verder te mogen helpen op hun pad. Dit is ook waar mijn grootste passie ligt, en waar ik gelukkig van word! Prachtige reacties heb ik al gekregen van mensen zoals:

“Zat net nog te denken dat ik nu eigenlijk echt op het hoogtepunt van m’n leven zit omdat ik gewoon stabiel ben op alle vlakken die ik kan verzinnen”

“Ik kreeg ook nog een mooi compliment van mijn intervisiebegeleider: ‘Er zit een compleet andere vrouw voor me. Heel zelfverzekerd en niet meer een angstig en verdrietig muisje’ “

“Ik besef me net dat ik me ook veel gegronder voel eigenlijk. Ik heb geen last meer van angsten enzo en ik voel me veel stabieler, mijn hoofd gaat niet meer alle kanten op”

Elke keer als ik dit weer lees ben ik dankbaar! Als dit ook diep in jouw hart ligt, zou het zeker de moeite waard zijn om dit ook te gaan doen! Herman is echt een lieverd die precies weet wat hij doet. Hij zegt ook zo mooi, “in de cursus kom je echt jezelf tegen”. Nou, dat kan ik zeker bevestigen. Een mooie kans om aan te grijpen en te groeien ❤️❤️❤️

Namaste 🙏

“Met deze cursus ga je op een bijzondere reis. Een reis zowel naar buiten als naar binnen, waarbij de kracht in de eenvoud zit. Ik heb in korte tijd zo hard aan mezelf mogen werken en zie de omslag die de Zensit-methode bij cliënten teweeg brengt. Zoveel, dat het onbeschrijfelijk is. Het is geen cursus voor ‘watjes’. Je gaat jezelf onder ogen zien of je nu wilt of niet, maar het resultaat is ruimte en herwonnen kracht. De indeling klopt precies. Omdat je na een paar maanden oefenen een terugkomdag hebt is alles goed ingeslepen. Doordat je feedback krijgt en persoonlijke hulp als dat nodig is, kun je veilig aan deze reis beginnen.”

DSC_0484

Zensit-methodiek

Module 2: De energie van het familiesysteem

Deze tweede module gaat over de netwerken waarbinnen wij een plaats hebben en waarbinnen wij functioneren. Te denken valt aan ons gezin, ons werk, het voetbalteam. Met de mensen die we daarin tegen komen zijn we verbonden en we hebben een zekere verhouding tot hen. 

Daarnaast vormen we een onzichtbaar netwerk met onze ouders en onze voorouders. Onze ouders en voorouders hebben hun levenshouding en hun levenservaringen, zowel de mooie als de minder mooie ervaringen door aan hun kinderen. Dankzij onze voorouders hebben wij het leven gekregen, bestaan wij, maar wij dragen ook hun erfenis met ons mee. Als trauma’s niet verwerkt zijn worden ze doorgegeven aan de volgende generaties.

Heftige gebeurtenissen zoals het sterven van kinderen of bijv. een woningbrand zijn door onze voorouders wellicht niet goed verwerkt, omdat het te heftig was of omdat ze gewoon verder moesten met hun leven. Deze traumatische ervaringen die zich vooral kenmerken door machteloosheid, worden afgedekt door overlevingsmechanismen, zodat de traumagevoelens niet gevoeld hoeven te worden. Een veel voorkomende overlevingsstrategie is het afblokken van het gevoel. Niet alleen wordt zo het traumadeel niet meer gevoeld, maar tevens raakt men dan afgesneden van het voelen van liefde, vreugde, verdriet en teleurstelling. Je mist dan de ervaring van de volheid van het leven, juist datgene wat het leven zo de moeite waard maakt.
De problemen die we in ons leven ervaren kunnen voortkomen uit de levens van onze voorouders. Door te testen kunnen we de bron opsporen en daarmee aan de slag gaan. Daarmee kunnen we terugkeren naar rust, vreugde en onbevangenheid, terug naar het volle leven.

Het Systemisch werk is ontwikkeld door Bert Hellinger. Hellinger kwam tot de ontdekking dat er drie basisprincipes (1. Iedereen hoort erbij, 2. Iedereen heeft zijn eigen plek, 3. Er hoort een balans te zijn in geven en nemen) ten grondslag liggen aan systemische balans. Tijdens de training zullen we veel aandacht schenken aan de aard van de onzichtbare verbindingslijnen binnen families, aan het testen in de familielijn en de valkuilen die je daarbij tegenkomt en aan het handen en voeten geven aan oude familietrauma’s. Tevens zullen we oefenen met diverse vormen van opstellingen, zoals representantenopstellingen en het werken met vloerankers. Met een opstelling kunnen we ook informatie krijgen over hoe de verhouding tussen ouders en kinderen is geweest, ook als er geen herinneringen meer zijn. Een verstoorde balans kan worden hersteld door de verantwoordelijkheid te leggen bij de oorspronkelijke eigenaar van het ‘probleem’ en het gebruik van helende zinnen.

Module II van ‘Zensit-methodiek’ wordt gegeven in een blok van 3 dagen. Verdere informatie over deze training zoals data e.d. zijn te vinden in de Agenda.

Tijdens de module ‘De energie van het familiesysteemleer je:

 • dat wij als mens allemaal deel uitmaken van meerdere systemen
 • de kracht van een systeem te ervaren
 • je eigen ‘familie-genogram’ te maken
 • de drie basiswetten van een stabiel systeem vlgs Bert Hellinger
 • dat de energetische geschiedenis van onze (voor-)ouders nooit verloren gaat
 • hoe de overdracht van trauma’s op de volgende generaties plaats vindt
 • hoe je de bron van een probleem uittest in een familiesysteem
 • dat stief- en pleegouders, maar ook ex-en, fraudeurs, moordenaars, etc. erbij horen
 • hoe een familieopstelling met representanten werkt
 • hoe je met helende zinnen kunt werken
 • hoe je kunt werken met vloerankers
 • hoe je een ‘driepunts-opstelling’ doet
DSC_0722

Zensit-methodiek

Module 3: De helende energie van de Grote Geest

In deze tweede module maken we kennis met het energetisch lichaam en hoe daarin energie stroomt. en ook hoe daarin blokkades kunnen voorkomen. Om een en ander te verduidelijken maken we gebruik van de metafoor van De Rivier. We leren hoe we het Energetisch Lichaam kunnen ontdoen van oude trauma’s, waardoor vanzelf ook de overlevingsstrategieën worden losgelaten.

Ook in deze module van de opleiding staat het Zensit-Manuaal en het werk met de biotensor centraal. Daarmee leggen we de vinger op de zere plek en kunnen we doordringen tot de kern van het probleem.

Je krijgt informatie over het ontstaan van trauma, de essentiële factoren bij de vorming van trauma, vervagings- en ontkenningsaspecten en de verschillende overlevingsstrategieën. Dit zijn allemaal aspecten van hoe ons onderbewuste werkt. Ook staan we stil bij hoe we de ‘Poort van Hoop’ kunnen vinden, de poort die leidt naar verlossing uit het dilemma van het trauma.
We leren hoe we om moeten gaan met vrijkomende energieën zoals demonen, duistere krachten, zware emoties en blokkades

Er is aandacht voor een zuivere afstemming bij het uitvoeren van energetische behandelingen. Daarbij leren we te werken met De Bron van Al wat Is. Middels een ceremonie leren we contact te maken met de Bron. 

We werken o.a. met De Grote Geest Behandeling voor het verwijderen van trauma-energie. Daarna is het noodzakelijk om het systeem weer in balans te brengen. Daarvoor krijgen we het noodzakelijke instrumentarium aangereikt.

Deze methodiek is uitermate geschikt voor het werken met kinderen, omdat de energetisch basis onder het trauma, kan worden verwijderd, zonder dat het kind door een proces hoeft te gaan.

Tijdens de module ‘De helende energie van de Grote Geestleer je:

 • de metafoor van de rivier
 • hoe je een zuivere verbinding maakt met de Oerbron
 • wat de essentie van trauma is en hoe deze ontstaat
 • hoe je met de ‘Grote Geest Behandeling’ een trauma kunt helen
 • middels een ceremonie verbinding te maken met je hogere chakra’s (1)
 • een zielsreiniging toe te passen
DSC_0447

Zensit-methodiek

Module 4: Energie in balans tussen de ziel en de wereld van alledag

In deze module leer je te werken met het Elementen-systeem. In onze westerse wereld kennen we een viertal elementen, nl. water, vuur, aarde en lucht. En de Chinezen kennen ook nog de elementen hout, metaal en ether. Het volledige elementen-systeem omvat echter 21 elementen. Dit elementen-systeem is de energetische grondslag onder al onze meridianen, waarmee door een acupuncturist werkt. En de meridianen op hun beurt voeden op hun beurt het aura- en chakra-systeem.

Door in een behandeling het elementen-systeem te balanceren, breng je tegelijkertijd ook de meridianen, de auralagen en de chakra’s in balans. Daarmee zorg je ervoor dat de energetische verbindingen voor het stromen van de levensenergie geoptimaliseerd wordt. Dit is in bijzondere mate van belang als de cliënt een trauma-behandeling heeft ondergaan en het systeem nog niet ingericht is op de ‘nieuwe werkelijkheid’ die door de traumabehandeling is ontstaan. Er volgt dan na de trauma-behandeling geen moeizaam proces waarbij de cliënt zelf nog allerlei processen doormoet om de energetische balans terug te vinden.

Tijdens de module ‘Energie in balans tussen de ziel en de wereld van alledagleer je:

 • energetisch te balanceren middels het ‘Elementen-systeem’
 • hoe de reis van de ziel verloopt
 • wat de essentie van trauma is en hoe deze ontstaat
 • hoe je met de ‘Grote Geest Behandeling’ een trauma kunt helen
 • middels een ceremonie verbinding te maken met je hogere chakra’s (1)
 • een zielsreiniging toe te passen
DSC_0153

Zensit-methodiek (in ontwikkeling)

Module 5: De helende energie van Planten Spirits

Het vervolg op Energetisch Werk I is meer lichaamsgericht. De aansturing van de heling gaat via de kracht van de Spirit van planten. Deze oude methodiek stamt oorspronkelijk van de Keltische Druïden. Oude energie die in het systeem ‘bevroren’ is wordt door de essentiële kracht van planten en kruiden losgetrild. De energie stroomt af, waarbij vaak emoties zoals verdriet, teleurstelling en woede vrij komen. Dit mag gevoeld worden. Andere effecten die ervaren worden zijn tranen, buikpijn, druk op de borstkas, zere keel. Daarbij ligt de focus op de ervaring van de cliënt zelf.

Ook hierbij maken we gebruik van de verbinding met de Bron van Al wat Is. Een verdere ceremonie zal deze verbinding nog vergroten en versterken.

Andere elementen die in deze methodiek worden ingezet zijn mineralen, acupressuurpunten en hun betekenis, klankschalen, kernzinnen en focussing.

De module is nog in ontwikkeling. T.z.t. zal deze informatie worden aangevuld en zullen de trainingen vermeld staan in de agenda.

Tijdens de module ‘De helende energie van Planten Spirits’ leer je:

 • de Grote Plantenkracht Behandeling uit te voeren
 • trance-reizen om je persoonlijke Plant-medicijn op te halen
 • de Spirit-Kracht van meerdere Planten kennen
 • de kracht van de Spirit van Planten toe te passen bij traumawerk
 • middels een ceremonie verbinding te maken met je hogere chakra’s (2)