Cursus Zensit therapeut

De Zensit-methode ®

De Zensit-methode is een therapeutische methodiek die klachten van zowel geestelijke als fysieke aard kan verhelpen. Uitgangspunt is dat klachten veroorzaakt worden door heftige gebeurtenissen uit het verleden. Deze heftige gebeurtenissen uit de eigen kindertijd of uit de familiegeschiedenis konden toendertijd niet verwerkt worden en liggen als traumadelen verborgen in het onderbewuste. Ze worden afgeschermd door overlevingsmechanismen, zodat we het traumadeel niet hoeven te voelen. Deze afscherming kost energie en zorgt ervoor dat we verkrampt of geforceerd in het leven staan. Soms hebben we dat zelf niet in de gaten en denken we dat dit gewoon is wie we zijn. We weten niet anders.

Door de oude traumadelen te erkennen, te ervaren en te verwerken, worden overlevingsmechanismen overbodig. Deze kunnen dan worden losgelaten en er komt ruimte om het leven onbevangen tegemoet te treden. Het ‘heilige moeten’ is ontmaskerd en er is weer ruimte om schoonheid, vrede, geluk en liefde toe te laten. Niks moet meer; jij mag er zijn zoals jij bedoeld bent, verbonden met je diepste zelf.

De Zensit-methode biedt instrumenten en methodieken om de oude verborgen traumadelen op te sporen en te ontmantelen. Daarbij hoort een therapeutische houding en een bewustzijn van ethisch handelen. Aan al deze aspecten zal in de cursus aandacht worden besteed.

Tijdens de cursus zullen we ook onszelf tegen komen. Tijdens de cursus zijn we zelf het materiaal aan de hand waarvan technieken en methodieken worden geoefend. De persoonlijke ontwikkeling is een onontbeerlijk stuk om steeds meer zuiver en diepgaand in contact te kunnen zijn met de cliënt. De eigen waarnemingsspiegel van de therapeut dient een onbewogen oppervlak te hebben, opdat datgene wat bij de cliënt verstoord is, zuiver kan worden waargenomen. Een leven met verwerkte eigen ervaringen en een goede verbinding met een zuiver zelf, helpt om diepgaand verbinding te kunnen leggen met de cliënt.

 

Op dit moment zijn drie cursus-modules in ontwikkeling:

1. Module I: Overtuigingen en hun destructieve kracht – een driedaagse

Fundamentele overtuigingen kunnen je hele leven en ook je fysiek ondermijnen. We gaan op zoek naar onze eigen overtuigingen en leren deze te neutraliseren middels meerdere methodieken, waaronder EFT.

We hanteren de bio-tensor om bij cliënten verborgen overtuigingen te kunnen opsporen met behulp van een uitgebreide testmap. Deze testmap (3500 overtuigingen) maakt onderdeel uit van het lesmateriaal.

2. Module II: Bronverkenning – een driedaagse

Bronverkenning is een training die zich richt op twee bronnen die zorgen voor een verstoord zelfbeeld en ondermijnende overlevingsstrategieën. Deze bronnen betreffen de eigen kindertijd waarin we kijken naar de interactie met de vader en de moeder. 

De tweede bron waar we naar kijken betreft het meergenerationele aspect. Wat draag jij in je systeem mee vanuit je voorouderlijn. 

Daarbij leren we werken met een analyse-instrument (‘De 144 geheime namen van God’) voor een effectieve en snelle toegang tot de bron van het probleem.

3. Module III: Energie en het energetisch lichaam – een driedaagse

We gaan in op de essentie van ons menselijk lichaam, namelijk onze energetische blauwdruk. Je krijgt heel veel informatie en we gaan oefenen met aura’s, chakra’s, het Electro Magnetisch Systeem (EMS) en het energetisch lichaam. We werken met blokkades, emoties, gedachtevelden, reversals. We leren hoe je de onderdelen van je energetisch systeem reset en schoonmaakt.

Een belangrijk onderdeel van de driedaagse is hoe jij je eigen energetisch systeem zuiver houdt en hoe je als therapeut een zuivere verbinding met de Bron verkrijgt.

Voor het werken met de biotensor wordt een eendaagse workshop ontwikkeld. Deze komt binnenkort beschikbaar.

Aangezien deze drie modules van de cursus nog in ontwikkeling zijn volgt  binnen afzienbare tijd  verdere informatie. Als je op de hoogte wilt worden gebracht kun je dit melden via het contactformulier op deze website. We brengen je op de hoogte als er een workshop of cursus beschikbaar is.

 

De oude healer zei …

‘’De oude healer zei tegen de ziel:
het is niet je rug die pijn doet,
maar de last die je draagt.
Het zijn niet je ogen die pijn doen,
maar het onrecht dat je ziet.
Het is niet je hoofd dat pijn doet,
maar je gedachten.
Het is niet je keel,
maar dat wat je niet durft vertellen.
Het is niet je buik,
maar je ziel die niet kan verteren
wat er rondom jou gebeurt.
Het is niet je lever die pijn doet,
maar de boosheid vanbinnen.
Het is niet je hart dat pijn doet,
maar de liefde.
En het is liefde zelf,
die al deze pijn kan genezen,
het meest krachtige medicijn.”

– Auteur onbekend-