Het logo van Zensit: The Seed of Life

Het logo van Zensit is een afbeelding van het hart van de ‘Flower of Life’. Afbeeldingen van deze geometrische figuur worden aangetroffen in oude tempels in Egypte, India, Turkije, Ierland, China en zelfs in Yucatan. In de oude tijd bestudeerden de ingewijden de patronen die binnen in het ‘Flower of Life’ symbool zitten. Het bevat alle informatie over de harmonische samenhang: van muziek, licht en geluid, tot groeipatronen van planten, mensen en dieren. De bewegingen van de planeten en de evolutie van alle sterren en sterrenstelsels volgen dit eenvoudige patroon. De ‘Flower of Life’ of de ‘Levensbloem’ bevat de blauwdruk van de schepping als geheel, maar ook die van het begin van het menselijk leven. Het is het patroon van de levensenergie die aan de basis ligt van alle leven. Dit patroon is zowel zichtbaar in een embryo van 8 cellen als in de rangschikking van de zaadjes in een zonnebloem als ook in de oplichtende sluier van sterren in ons heelal, in de melkweg.

Het ‘Flower of Life’ symbool is een uitdrukking van de heilige geometrie van de schepping. Het wordt gezien als de visuele expressie van de eenheid van alle creatie en kan worden opgevat als de fundamentele vorm van tijd en ruimte. Het bevat het patroon van de creatie zoals dat zich heeft ontwikkeld vanuit de ‘Great Void’ of ‘Grote Leegte’. Door dieper begrip van de ‘Flower of Life’ kan de eenheid van alles wat leeft, beter begrepen worden.

Daarnaast heeft deze levensbloem via haar geometrische vorm ook een energetische werking. Deze levensbloem is in staat blokkades op te lossen en de ‘flow van levensenergie’ te bekrachtigen. Deze energie kennen we als Prana, Chi, maar ook als ‘nulpunt-energie’ die zich tussen moleculen en atomen bevindt. De structuur van de ‘Flower of Life’ is het stramien volgens welk zich de atomen en moleculen rangschikken. Het is het basispatroon onder alles wat bestaat.